Instytucja: 

NOWE MIASTO n. PILICĄ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-30 21:52

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-31 07:52

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

  Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 12 lutego 2018 r.

  Or.1431.7.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej otrzymany w dniu
  31 stycznia 2018 r., Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
  przekazuje następujące informacje publiczne:

  1. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.
  2. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą nie utworzono Gminnej Rady
  Działalności Pożytku Publicznego.
  3. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą jest powołana Rada Oświatowa.
  4. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą obowiązuje uchwała dot. zasad i
  trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami: Uchwała Nr XXVII/149/2012
  oraz Uchwała Nr XXXV/219/2013 dot. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym
  Mieście nad Pilicą Nr XXVII/149/2012 z dnia 12 października 2012 roku w
  sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
  mieszkańcami Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

  linki:
  <http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&
  id=5064>
  http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&i
  d=5064


  <http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&
  id=5943>
  http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&i
  d=5943

  5. W latach 2014-2016 podjęto 164 uchwały.
  6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 14 konsultacji z mieszkańcami.
  7. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą jest utworzona Młodzieżowa Rada
  Gminy.
  8. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą jest utworzona Gminna Rada Seniorów.
  9. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono Fundusz Sołecki,
  Uchwała Nr XIX/122/2016, link:
  <http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&
  id=9551>
  http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&i
  d=9551
  10.
  <http://www.nowemiasto.eobip.pl/_gAllery/10/93/10936/Zarzadzenie_62.pdf>
  http://www.nowemiasto.eobip.pl/_gAllery/10/93/10936/Zarzadzenie_62.pdf
  11. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  12. Nie dotyczy.
  13. Nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Karolina Morawska

  Załączniki

  • Scan0014.pdf