Instytucja: POKRZYWNICA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA

  Wiadomość przeczytano 2018-01-31 09:55:06

 • [ważne] Obieg Dokumentów Urząd Gminy w Pokrzywnicy potwierdzenie adresu email przez POKRZYWNICA

         
     W celu potwierdzenia adresu e-mail kliknij na poniższy link:
   https://pokrzywnica.eboi.pl/Customer/VerifyEmail/0ecc1be4-f290-4dc6-bda5-a7b852dad2be
    

 • Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA

         
   
   
   
   
   Dzień dobry, 

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30.01.2018r. 
   
  -------------------
   
  Pozdrawiam serdecznie
   
  Anna Mróz
   
  Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy
   
  kadry@pokrzywnica.pl
   
   
   
  Urząd Gminy Pokrzywnica
   
  Aleja Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica
   
  Tel: 23 691 88 47
   
  Fax: 23 691 85 55
   
   
   
  NIP 568-13-77-836
   
  Regon: 000541776
   
  www.pokrzywnica.pl
   
  bip.pokrzywnica.pl
   
   
   
   
   
   
    

  Załączniki

 • Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA

         
   
   
   Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 30.01.2018r.
   
   
   
  -------------------
   
  Pozdrawiam serdecznie
   
  Anna Mróz
   
  Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy
   
  kadry@pokrzywnica.pl
   
   
   
  Urząd Gminy Pokrzywnica
   
  Aleja Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica
   
  Tel: 23 691 88 47
   
  Fax: 23 691 85 55
   
   
   
  NIP 568-13-77-836
   
  Regon: 000541776
   
  www.pokrzywnica.pl
   
  bip.pokrzywnica.pl
   
   
   
   
   
   
    

  Załączniki