Instytucja: PRZESMYKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZESMYKI

  Twoja wiadomość

  Do: ugprzesmyki@e-bip.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30.01.2018 21:52

  odczytano w dniu 31.01.2018 08:36.

 • sprawa 6831 przez PRZESMYKI

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Wniosek z dnia 31 stycznia 2018 r. roku informuję:

  - w gminie nie obowiązuje wspomniana uchwała;

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  - w gminie nie powołano rady oświatowej;

  - w gminie nie obowiązuje wspomniana uchwała;

  - rok 2014 - 60; rok 2015 - 64; 2016 - 82;

  - rok 2014 - 1; rok 2015 - 1; 2016 - 24;

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  - nie utworzono gminnej rady seniorów;

  - <http://www.bip.przesmyki.pl> www.bip.przesmyki.pl zakładka Archiwum
  <http://e-bip.pl/Start/6/ActDetails/108621>
  http://e-bip.pl/Start/6/ActDetails/108621 ;

  - organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego;

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);

  - nie dotyczy;

  - nie dotyczy.

  Pozdrawiam,

  Grażyna Paprocka

  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych

  Urząd Gminy Przesmyki

  Ul.11 Listopada 13

  08-109 Przesmyki