Instytucja: PRZYŁĘK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

  Twoja wiadomość

  Do: przylek@przylek.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:31.

 • Udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

  Dzień dobry!
  W odpowiedzi na wniosek przesyłam następujące informacje:
  - gmina posiada Uchwałę Nr 120/XX/12 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z org. pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie... oraz Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – uchwały są dostępne na stronie www.przylek.pl wejść do BIP.
  - nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;
  - nie powołano rady oświatowej;
  - tak. Zacytowana uchwała wyżej;
  - Rada Gminy Przyłęk przyjęła 132 uchwały w latach 2014-2016.
  - corocznie przeprowadzono konsultację rocznych programów współpracy z org. pozarządowymi....;
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  - nie utworzono gminnej rady seniorów;
  - nie wyodrębniano funduszy sołeckich;
  - nie dotyczy;
  - nie funkcjonował budżet obywatelski do 2017 r.; w roku bieżącym zostały złożone dwa wnioski z inicjatywy mieszkańców.
  - nie dotyczy;
  - nie dotyczy.
  S. Krakowiak

 • Udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

  Dzień dobry!
  W odpowiedzi na wniosek przesyłam następujące informacje:
  - gmina posiada Uchwałę Nr 120/XX/12 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z org. pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie... oraz Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – uchwały są dostępne na stronie www.przylek.pl wejść do BIP.
  - nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;
  - nie powołano rady oświatowej;
  - tak. Zacytowana uchwała wyżej;
  - Rada Gminy Przyłęk przyjęła 132 uchwały w latach 2014-2016.
  - corocznie przeprowadzono konsultację rocznych programów współpracy z org. pozarządowymi....;
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  - nie utworzono gminnej rady seniorów;
  - nie wyodrębniano funduszy sołeckich;
  - nie dotyczy;
  - nie funkcjonował budżet obywatelski do 2017 r.; w roku bieżącym zostały złożone dwa wnioski z inicjatywy mieszkańców.
  - nie dotyczy;
  - nie dotyczy.
  S. Krakowiak

 • Udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

  Dzień dobry!
  W odpowiedzi na wniosek przesyłam następujące informacje:
  - gmina posiada Uchwałę Nr 120/XX/12 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z org. pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie... oraz Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. – uchwały są dostępne na stronie www.przylek.pl wejść do BIP.
  - nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;
  - nie powołano rady oświatowej;
  - tak. Zacytowana uchwała wyżej;
  - Rada Gminy Przyłęk przyjęła 132 uchwały w latach 2014-2016.
  - corocznie przeprowadzono konsultację rocznych programów współpracy z org. pozarządowymi....;
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  - nie utworzono gminnej rady seniorów;
  - nie wyodrębniano funduszy sołeckich;
  - nie dotyczy;
  - nie funkcjonował budżet obywatelski do 2017 r.; w roku bieżącym zostały złożone dwa wnioski z inicjatywy mieszkańców.
  - nie dotyczy;
  - nie dotyczy.
  S. Krakowiak