Instytucja: 

BELSK DUŻY

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na informację publiczną przez BELSK DUŻY

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną, informuję:

  1. Uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie została
  podjęta.

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

  3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej

  4. Uchwała Nr XXXIV/203/2017 z 20 grudnia 2017, dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami uchwały z tej sesji są pod
  poniższym linkiem
  <http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2580>
  http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2580

  5. Od początku kadencji w 2014 roku do końca 2016 - podjęto 145
  uchwał. W pełnych latach: 2014 - 70 uchwał; 2015- 53 uchwały; 2016 - 74
  uchwały

  6. W 2014 - 0 konsultacji; w 2015 - 1 konsultacja; w 2016 - 1
  konsultacja. Co roku odbywają się też konsultacje z organizacjami
  pozarządowymi dotyczące rocznych programów współpracy.

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. Nie wyodrębnia się funduszu sołeckiego. Uchwała na rok 2018 została
  podjęta 15 lutego 2017 uchwała Nr XXVI/148/2017, link:
  <http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2061>
  http://www.bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2061

  10. Fundusz sołecki nie jest wyodrębniany, w związku z tym brak jest
  zarządzeń w tej sprawie.

  11. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Joanna Otulak

  UG Belsk Duży

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BELSK DUŻY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:00