Instytucja: WĄSEWO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄSEWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@wasewo.eur.pl> o 2018-01-30 21:52

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-02-05 08:33

 • odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WĄSEWO

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. informuję:

  1) W gminie Wąsewo obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. http://bip.wasewo.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=249924,
  zmiana uchwały http://bip.wasewo.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=252914
  2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  3) Nie powołano w gminie rady oświatowej,
  4) W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://bip.wasewo.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=261915,
  5) Iiczba podjętych uchwał przez Radę Gminy Wąsewo:
  2014-63
  2015-75
  2016- 60
  6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami:
  2014-3
  2015-2
  2016-6
  7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy ani gminnej rady seniorów,
  8) W roku 2018 nie wyodrebiono w gminie Funduszu sołeckiego,
  9) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

  Z poważaniem
  Barbara Trojanowska
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Wąsewo
  ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
  29 645 80 00 wew. 22