Instytucja: 

GOWARCZÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na informację publiczną przez GOWARCZÓW

  Urząd Gminy w Gowarczowie w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej informuje, że:

  - w gminie obowiązuje uchwała Nr XXXVII/36/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 10
  września 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  /adres strony: strona archiwalna www.gowarczow.asi.pl/,

  - w gminie nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

  - w gminie nie powołano rady oświatowej,

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami,

  - w 2014 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 61 uchwała,

  - w 2015 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 102 uchwały,

  - w 2016 roku Rada Gminy w Gowarczowie podjęła 108 uchwał,

  - w gminie nie utworzono młodzieżowa rady gminy,

  - w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - w gminie wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr XXXII/228/2014 Rady Gminy
  w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki /adres
  strony: strona archiwalna www.gowarczow.asi.pl/,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w związku z tym kolejne dwa
  pytania pozostawiam bez odpowiedzi.

  Renata Gwardecka

  inspektor

 • Potwierdzenie odbioru: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOWARCZÓW

  Potwierdzenie odbioru

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do {{ email }} w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 07:56.

  Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 10:23.

  Załączniki

  • logo-poczta-o2.png