Instytucja: 

GÓRA KALWARIA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez GÓRA KALWARIA

  Przesyłam odpowiedź na pismo w sprawie informacji publicznej.

  Pozdrawiam,

  Agnieszka Rutkowska-Komornik
  Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

  Załączniki

  • informacja_publiczna_Watchdog.pdf
 • wersja elektroniczna odpowiedzi na pismo przez GÓRA KALWARIA

  W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  odpowiadam na następujące pytania:

  /- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,/

  Informuję, że w gminie obowiązuje uchwaładot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej/./Link
  _http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=308698_

  /- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),/

  Informuję, że gmina nie powołała Gminnej Rady Działalności pożytku
  publicznego.

  /- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),/

  Informuję, że w gminie nie powołano rady oświatowej.

  /- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,/

  Informuję, że w gminie obowiązuje uchwała zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami. Link:
  _http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=365247_

  /- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,/

  Przedstawiam następujące informacje i ilości uchwał Rady Miejskiej w
  latach 2014-2016:

  *

  2014 rok – 153,

  *

  2015 rok – 172,

  *

  2016 rok – 176.

  /- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,/

  W 2016 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektów
  statutów sołectw w Gminie Góra Kalwaria

  /- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),/

  Informuję, że w gminie utworzono młodzieżową radę gminy.

  /- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),/

  Informuję, że w gminie utworzono gminną radę seniorów.

  /- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,/

  Informuję, że w gminie wyodrębniono fundusz sołecki.

  Link do Uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4
  marca 2015 r.
  _http://bip.gorakalwaria.pl/public/popup.php?id_menu_item=141569_

  /- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,/

  Link do obowiązujących zarządzeń w powyższym zakresie:
  _http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=407255_

  /- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),/

  Informuję, że w gminie obowiązuje budżet obywatelski. Uchwała jest
  dostępna pod linkiem:
  _http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=332642_

  -/jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),/

  Informuję, że w gminie funkcjonuje budżet obywatelski realizowany w
  oparciu o konsultacje społeczne

  /- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016./
  Informuję, że w latach 2014-2016 kwota budżetu obywatelskiego wynosiła
  400 tyś zł./rocznie

  Pozdrawiam,

  Agnieszka Rutkowska-Komornik