Instytucja: 

GRĘBKÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBKÓW

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

         Watchdog Polska

   Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy w Grębkowie uprzejmie informuje, że:
  >
  >  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  > kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  > inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  > publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  > adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  > --http://www.bip.grebkow.pl/upload/u%2026.2011.jpg oraz
  > http://www.bip.grebkow.pl/upload/zal.%2026.2011.pdf
  >  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
  > 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  > wolontariacie), NIE
  >  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  > oświatowego), NIE
  >  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  > konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  > BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
  >  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  > latach 2014-2016, : 2014 - 53 uchwały, 2015- 48 uchwał, 2016 - 48 uchwał.
  >  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  > poszczególnych latach 2014-2016, - 0
  >  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym), NIE
  >  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym), NIE
  >  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  > funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  > www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  > wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  > wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  > jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  > funduszu sołeckiego,
  >  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  > związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, -
  > http://www.bip.grebkow.pl/upload/u%20184.2014%20001%20%282%29.jpg
  >  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  > rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  > sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
  > przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
  > strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  > (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  > (partycypacyjnego), NIE
  >  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  > oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  > wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
  > obywatelski (partycypacyjny), NIE DOTYCZY
  >  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  > poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY
  >
  >
  >
  >  Pozdrawiam
  Ewa Trojanowska
  Sekretarz Gminy Grębków
  >
  >
  >

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBKÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 2018-01-09 06:56

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.