Instytucja: 

GRODZISK MAZOWIECKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • sprawa-4192 przez GRODZISK MAZOWIECKI

  IP.1431.5.2018.EK

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Warszawa

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  przekazuję poniższe odpowiedzi.

  1. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim nie uchwalała trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej.

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3. Nie została powołana w gminie rada oświatowa.

  4. W gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Podjęto natomiast uchwałę
  dotyczącą konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
  http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,19423.htm

  5. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim przyjęła następującą liczbę
  uchwał:

  2014r. - 158 - w tym 123 uchwały RM VI kadencji i 35 uchwał RM VII kadencji

  2015r. - 254

  2016r. - 207

  6. Nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami. Informacje o
  konsultacjach z organizacjami zamieszczone są na stronie BIP, podaję link
  http://bip.grodzisk.pl/Article/id,614.html .

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy, działa jedynie nieformalna
  młodzieżowa grupa konsultacyjna.

  8. Tak, utworzono gminną radę seniorów.

  9. W budżecie gminy wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.
  Podaję link do uchwały obowiązującej aż do odwołania
  http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,23119.html .

  10. Zarządzenie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego

  http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,25947.html .

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem

  Koordynator ds. informacji publicznej

  Główny Specjalista

  Ewa Kania

  Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

  ul. T. Kościuszki 32 A

  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Tel. 22 463 46 52

  logo

  Załączniki

  • image001_V5PQAMF.png