Instytucja: CIESZKÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIESZKÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ug.cieszkow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIESZKÓW

  W dniu 2018-01-09 o 07:57, sprawa-4664@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  *Urząd Gminy w Cieszkowie potwierdza otrzymanie wniosku o udzielenie
  informacji publicznej w dniu 09.01.2018r.**
  **Marta Jakubczyk**
  **sekretariat**
  *

  --

  sekretariat
  Urząd Gminy Cieszków
  56-330 Cieszków
  ul. Grunwaldzka 41
  tel./fax: 713848102

  Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej sprawa RAO1431.4.2018 przez CIESZKÓW

  W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej inform :
  - Nie podejmowano w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - Nie powołano w gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  - Rada przyjęła w latach 2014-2016 następującą liczbę uchwał; 2014-44 szt. 2015-51 szt. 2016- 49 szt,
  - Nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,
  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id.16311.html
  - Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id.16311.html
  - W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

  --
  Z poważaniem : Władysław Szydełko Sekretarz Urzędu Gminy Cieszków tel.
  71 384 81 02 wewn. 44

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIESZKÓW

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3913@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  *Urząd Gminy w Cieszkowie potwierdza otrzymanie wniosku o udzielenie
  informacji publicznej w dniu 09.01.2018r.**
  **Marta Jakubczyk**
  **sekretariat**
  *

  --

  sekretariat
  Urząd Gminy Cieszków
  56-330 Cieszków
  ul. Grunwaldzka 41
  tel./fax: 713848102

  Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIESZKÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ug.cieszkow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki