Instytucja: DZIERŻONIÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERŻONIÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@um.dzierzoniow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERŻONIÓW

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4066@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  *W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na powyższy wniosek*

  --
  Z poważaniem
  Grażyna Banaś

  Urząd Miasta w Dzierżoniowie / Biuro Obsługi Klienta
  tel. +48(74)645-08-13
  um@um.dzierzoniow.pl <mailto:um@um.dzierzoniow.pl>

  Urząd Miasta w Dzierżoniowie
  Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie, Polska.
  GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, NIP: 882-10-00-034, REGON: 890717830
  www.dzierzoniow.pl <http://dzierzoniow.pl> bip.um.dzierzoniow.pl
  <http://bip.um.dzierzoniow.pl>

  dzierzoniow <http://www.dzierzoniow.pl>

  Oszczędzaj papier, pomyśl zanim wydrukujesz tego e-maila.
  Informacje, które zawiera niniejsza korespondencja są poufne i
  skierowane tylko i wyłącznie do adresata.
  Jeśli e-mail odebrany został przypadkowo lub w wyniku zaistniałej
  pomyłki przez osobę inną niż adresat,
  uprzejmie prosimy odbiorcę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy i
  skasowanie wiadomości e-mail.
  Jeżeli odbiorca nie jest adresatem wiadomości, niniejszym informujemy,
  iż zapoznawanie się z treścią,
  którą ona zawiera, jej kopiowanie i rozpowszechnianie jest nieuprawnione.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERŻONIÓW

  W dniu 2018-01-09 o 07:57, sprawa-4673@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Z poważaniem
  Grażyna Banaś

  Urząd Miasta w Dzierżoniowie / Biuro Obsługi Klienta
  tel. +48(74)645-08-13
  um@um.dzierzoniow.pl <mailto:um@um.dzierzoniow.pl>

  Urząd Miasta w Dzierżoniowie
  Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie, Polska.
  GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, NIP: 882-10-00-034, REGON: 890717830
  www.dzierzoniow.pl <http://dzierzoniow.pl> bip.um.dzierzoniow.pl
  <http://bip.um.dzierzoniow.pl>

  dzierzoniow <http://www.dzierzoniow.pl>

  Oszczędzaj papier, pomyśl zanim wydrukujesz tego e-maila.
  Informacje, które zawiera niniejsza korespondencja są poufne i
  skierowane tylko i wyłącznie do adresata.
  Jeśli e-mail odebrany został przypadkowo lub w wyniku zaistniałej
  pomyłki przez osobę inną niż adresat,
  uprzejmie prosimy odbiorcę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy i
  skasowanie wiadomości e-mail.
  Jeżeli odbiorca nie jest adresatem wiadomości, niniejszym informujemy,
  iż zapoznawanie się z treścią,
  którą ona zawiera, jej kopiowanie i rozpowszechnianie jest nieuprawnione.

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIERŻONIÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@um.dzierzoniow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki