Instytucja: GŁOGÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez GŁOGÓW

  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div>Aktualny adres Urzędu Miejskiego to: urzad@glogow.um.gov.pl.</div>
  </span></div>

 • Przeczytano: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej przez GŁOGÓW

  Twoja wiadomość

  Do: umglogow@lg.onet.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 9 Stycznia 2018, 07:57, Wt

  Została wyświetlona na 9 Stycznia 2018, 09:47, WtReporting-UA : demetria.glogow.um.gov.pl ; SquirrelMail (version 1.4.20)
  Original-Recipient : umglogow@lg.onet.pl
  Final-Recipient: rfc822; urzad@glogow.um.gov.pl
  Original-Message-ID : <20180109065709.2258.36440@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • Gmina Miejska Głogów - odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez GŁOGÓW

  Witam serdecznie

  w załączniku przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Martyna Rybka

  --

  Załączniki

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez GŁOGÓW

  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div>Aktualny adres Urzędu Miejskiego to: urzad@glogow.um.gov.pl.</div>
  </span></div>