Instytucja: Kielce

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz Urząd Miasta Kielce przez Kielce

  Or-V.1431.4.2017Kielce,16.01.2017 r.

  **

  **

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

  **

  Przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznejnadesłany w dniu 9.01.2018 r. do Urzędu Miasta Kielce.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała:
  http://www.um.kielce.pl/organizacje-pozarzadowe/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - *Tak *

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego) - *Nie*

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - *Rada Miasta Kielce nie
  podejmowała uchwały w tym zakresie*

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016

  *_Liczba podjętych uchwał:_***

  * 2014 rok - 280
  * 2015 rok - 291
  * 2016 rok - 402

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016:

  ·2014 rok - 4 konsultacje

  ·2015 rok - 4 konsultacje oraz 5 badań (nie wynikających z przepisów
  prawa), których celem było poznanie opinii i postulatów mieszkańców
  miasta za pośrednictwem serwisu „Wypowiedz się” (platforma internetowa
  miasta)

  ·2016 rok - 17 konsultacji oraz 7 „Wypowiedz się”

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) - *Nie*

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) - *Podjęto uchwałę w sprawie powołania Kieleckiej
  Rady Seniorów i obecnie Rada jest
  w trakcie tworzenia*

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego - *Nie dotyczy Miasta Kielce*

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *Nie dotyczy*

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego) - *Zarządzenie Prezydenta Miasta wydawane jest co
  roku (wszystkie są w BIP na stronie internetowej Miasta
  http://www.bip.kielce.eu/23 )*

  Podaję link do zarządzenia Nr 65/2017 w sprawie określenia procedury
  ustalenia budżetu obywatelskiego na 2018 r. dla Miasta Kielce:

  http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/65-nr-65-2017-z-dnia-1-marca-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_fA7U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_fA7U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_fA7U_delta%3D20%26_101_INSTANCE_fA7U_cur%3D23%26_101_INSTANCE_fA7U_andOperator%3Dtrue

  oraz zmieniające zarządzenie Nr 404/2017

  http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/404-nr-404-2017-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_fA7U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_fA7U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_fA7U_delta%3D20%26_101_INSTANCE_fA7U_cur%3D6%26_101_INSTANCE_fA7U_andOperator%3Dtrue

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - *Nie istnieje*

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016:

  - 2014 r. - 5.050.000 zł

  - 2015 r. - 5.480.980 zł

  -2016 r. - 5.584.300 zł Z poważaniem Iwona Sabat koordynator BIP Urząd
  Miasta Kielce

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kielce

  Twoja wiadomość

  Do: bip@um.kielce.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 9 Stycznia 2018, 7:56 am, Wt

  Została wyświetlona na 9 Stycznia 2018, 9:29 am, WtReporting-UA : mail.um.kielce.pl ; SquirrelMail (version 1.4.19-1.3.15)
  Original-Recipient : bip@um.kielce.pl
  Final-Recipient: rfc822; monika.olbratowska@um.kielce.pl
  Original-Message-ID : <20180109065642.35112.50212@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kielce

  Twoja wiadomość

  Do: bip@um.kielce.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:08.