Instytucja: KLESZCZEWO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej przez KLESZCZEWO

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd
  Gminy Kleszczewo przekazuje następującą In formację :

  1) w Gminie Kleszczewo nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie),

  2) w Gminie Kleszczewo nie utworzono gminej rady działalności pożytku
  publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),

  3) w Gminie Kleszczewo nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1
  Prawa oświatowego),

  4) na terenie Gminy obowiązuje Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Gminy
  Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami Gminy ( scan uchwały w załączeniu),

  5) liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Kleszczewo w
  poszczególnych latach:

  a) 2014r. - 79

  b) 2015r. - 75

  c) 2016r - 77

  6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach:

  a) 2014r. - 1

  b) 2015r. - 2

  c) 2016r.- 2

  7) w Gminie Kleszczewo nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  8) w Gminie Kleszczewo nie utworzono gminnej rady seniorów,

  9) fundusz sołecki wyodrębniany był w budżecie Gminy w latach 2010-2014
  na podstawie uchwał podejmowanych każdego roku- obecnie funkcjonuje
  nieprzerwanie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Kleszczewo z
  dnia 27 marca 2014r. w s sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
  Gminy środków stanowiących fundusz sołecki ( scan uchwały w załączeniu)

  10) organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego w gminie,

  11) W Gminie Kleszczewo nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny).

  Sekretarz Gminy

  Genowefa Przepióra

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZEWO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@kleszczewo.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:22.