Instytucja: 

KOBYŁKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. przez KOBYŁKA

  <!DOCTYPE html>
  <html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head><body><div class="io-ox-signature"><p><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ZRP.1431.18.2018</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Kobyłka, dnia 23 stycznia2018r.</strong> </span></p>Szanowny Pan<br>Szymon Ossowski<br>Sieć Obywatelska Watchdog Polska</div><div class="io-ox-signature"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. o dostępo do informacji publicznej uprzejmie informuję, iż na terenie Miasta Kobyłka:<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">-&#160; uchwała dot trybu i zasad oceny wniosk&#243;w o real. zad. publicznego w ramach inicjaty&#160; lokalnej obowiązuje&#160; i znajduje się pod adresem www <strong><a href="http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow">http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow</a></strong><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;<strong> </strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie powołano rady oświatowej;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- w latach 2014-2016 przyjęto 388 uchwał;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&#160;- nie utworzono gminnej rady senior&#243;w;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&#160;- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&#160;- nie funkcjonuje budżet obywatelski; <br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Z poważaniem, </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Rafał Solis</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Zesp&#243;ł Radc&#243;w Prawnych </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Urząd Miasta Kobyłka </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ul. Wołomińska 1 </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">05-230 Kobyłka</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">tel.: 22 760 07 51 </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.kobylka.pl">www.kobylka.pl&#160;</a> </span></strong></span></p><p style="text-align: justify;">Wszelkie informacje i dokumenty zawarte w niniejszej korespondencji elektronicznej są przeznaczone wyłącznie dla wskazanych w tej korespondencji adresat&#243;w, zawierają informacje chronione tajemnica korespondencji i powinny być traktowane jako poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości i trafiła ona do Państwa przez pomyłkę, proszę poinformować mnie o tym odpowiadając na niniejszą korespondencję. W takiej sytuacji proszę o trwałe usunięcie wiadomości i jakiejkolwiek jej kopii z Państwa systemu. Tak samo proszę postąpić z wydrukami tej korespondencji.</p></div></body></html>

 • Odowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. przez KOBYŁKA

  <!DOCTYPE html>
  <html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head><body><div class="io-ox-signature"><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ZRP.1431.18.2018</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Kobyłka 23 stycznia 2018r. </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Szanowny Pan Szymon Ossowski </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. o dostęp do informacji publicznej, uprzejmie informuję iż na terenie Miasta Kobyłka; </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- obowiązuje ustawa dot. trybu i kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizację zadania publicznego (link : <a href="http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow">http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow) </a>Z</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono gminnej rady działalności p.p.;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie powołano gminnej rady oświatowej;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie obowiązuje na podstawie art. 5 ust. ustawy o samorządzie gminnym uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- liczba przyjętych uchwał to 388;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- liczba przeprowadzonych konsultacji to 8; <br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono rady senior&#243;w, młodzieżowej rady, funduszu sołeckiego anie budżetu obywatelskiego.<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Z poważaniem, </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Rafał Solis</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Zesp&#243;ł Radc&#243;w Prawnych </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Urząd Miasta Kobyłka </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ul. Wołomińska 1 </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">05-230 Kobyłka</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">tel.: 22 760 07 51 </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.kobylka.pl">www.kobylka.pl&#160;</a> </span></strong></span></p><p style="text-align: justify;">Wszelkie informacje i dokumenty zawarte w niniejszej korespondencji elektronicznej są przeznaczone wyłącznie dla wskazanych w tej korespondencji adresat&#243;w, zawierają informacje chronione tajemnica korespondencji i powinny być traktowane jako poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości i trafiła ona do Państwa przez pomyłkę, proszę poinformować mnie o tym odpowiadając na niniejszą korespondencję. W takiej sytuacji proszę o trwałe usunięcie wiadomości i jakiejkolwiek jej kopii z Państwa systemu. Tak samo proszę postąpić z wydrukami tej korespondencji.</p></div></body></html>