Instytucja: KOLBUDY

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez KOLBUDY

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
  informuję:

  1. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej. Dostępna pod adresem:

  http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_97_2015.pdf

  2. W Gminie Kolbudy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3. Nie powołano rady oświatowej.

  4. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna pod adresem:

  http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_278_2017.pdf

  5. Liczba przyjętych uchwał:
  2014 - 134
  2015 - 121
  2016 - 108

  6. W latach 2014 - 2016 nie odbywały się konsultacje z mieszkańcami.

  7. Utworzono młodzieżową radę gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. Wyodrębniono fundusz sołecki. Link do uchwały:

  http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/xliii3412014.pdf

  10. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  z poważaniem

  Sekretariat Urzędu Gminy w Kolbudach

 • informacja publiczna przez KOLBUDY

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
  informuję:

  1. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej. Dostępna pod adresem:

  http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_97_2015.pdf

  2. W Gminie Kolbudy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3. Nie powołano rady oświatowej.

  4. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna pod adresem:

  http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_278_2017.pdf

  5. Liczba przyjętych uchwał:
  2014 - 134
  2015 - 121
  2016 - 108

  6. W latach 2014 - 2016 nie odbywały się konsultacje z mieszkańcami.

  7. Utworzono młodzieżową radę gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. Wyodrębniono fundusz sołecki. Link do uchwały:

  http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/xliii3412014.pdf

  10. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  z poważaniem

  Sekretariat Urzędu Gminy w Kolbudach

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLBUDY

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@kolbudy.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-01-09 07:56

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.