Instytucja: 

ZAWIDÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez ZAWIDÓW

  Zawidów, dn. 12.01.2018 r.

  OK.1431.04.2018

  Pan

  Szymon Osowski

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą
  elektroniczną w dniu 09.01.2018 r. uprzejmie informuję, iż:

  - tak,
  <http://miasto.zawidow.sisco.info/zalaczniki/1175/161_27-11-2017_13-46-56.pd
  f>
  http://miasto.zawidow.sisco.info/zalaczniki/1175/161_27-11-2017_13-46-56.pdf

  - nie,

  - nie,

  - nie, tylko z organizacjami pozarządowymi,

  - 2014 - 43 uchwały, 2015 - 55 uchwał, 2016 - 60 uchwał,

  - org. pozarządowe,

  - nie,

  - nie,

  - nie,

  - -

  - nie,

  - nie,

  - nie.

  Pozdrawiam

  Izabela Matuszczyk

  Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

  Urząd Miejski w Zawidowie
  Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
  tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
  fax: +48 (75) 77 88 205
  e-mail: <blocked::blocked::mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <blocked::blocked::mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <blocked::blocked::mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <blocked::blocked::mailto:{{ email }}> {{ email }} | NIP:
  615-10-12-205 | REGON: 000526676

  Załączniki

  • image001_j2HeK7k.png