Instytucja: 

LEŻAJSK

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŻAJSK

  Wiadomość przeczytano 2018-01-09 08:03:08

 • Odp. informacja publiczna przez LEŻAJSK

  Witam

  W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji
  publicznej, informuję:

  1.
  Tak(http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/118321/UchwałC5%82a-III_13_2010)
  2. Nie utworzono
  3. Nie
  4. Tak
  (http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/123060/Uchwa%C5%82a-VIII_52_2015)
  5. 2014 - 110 uchwał, 2015 - 94 uchwały, 2016 - 120
  6. Nie były przeprowadzane
  7. Nie utworzono
  8. Nie utworzono
  9. Tak
  (http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/122977/Uchwa%C5%82a-VI_43_2015)
  10.
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/tabBrowser/bags//1021/Zarz%C4%85dzenia-W%C3%B3jta
  11. Nie funkcjonuje.

  Pozdrawiam

  --
  Aleksandra Gogol - Szpila
  Urząd Gminy Leżajsk
  ul. Opalińskiego 2
  (17) 240 62 10

 • [autoresponder]Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŻAJSK

  Uprzejmie informujemy iż z dniem 31 stycznia 2018 przestaje funkcjonować adres email {{ email }}.

  Nowy adres email, przez który można kontaktować się z Urzędem Gminy Leżajsk to: ug.sekretariat @ gminalezajsk.pl (pisane razem bez odstępów)