Instytucja: 

BYTOŃ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOŃ

  <html>&#13; <head>&#13;&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <div class="moz-forward-container"><br>&#13; <br>&#13; --- Tre&#347;&#263; przekazanej wiadomo&#347;ci ---&#13; <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">&#13; <tbody>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Temat: </th>&#13; <td>Re: Fwd: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Data: </th>&#13; <td>Mon, 22 Jan 2018 12:44:49 +0100</td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Nadawca:&#13; </th>&#13; <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:{{ email }}">{{ email }}</a> <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:{{ email }}">&lt;{{ email }}&gt;</a></td>&#13; </tr>&#13; <tr>&#13; <th align="RIGHT" nowrap valign="BASELINE">Adresat:&#13; </th>&#13; <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:{{ email }}">{{ email }}</a></td>&#13; </tr>&#13; </tbody>&#13; </table>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <br>&#13; <div class="moz-cite-prefix">W dniu 2018-01-09 o&#160;08:46, Pawe&#322;&#13; Betkier pisze:<br>&#13; </div>&#13; <br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; Dzie&#324; dobry<br>&#13; W za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;am odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie&#13; informacji publicznej.<br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; <title></title>&#13; <font face="Arial"><font size="2"> <b>Pozdrawiam</b><br>&#13; Jolanta Uwa&#380;y&#324;ska<br>&#13; Urz&#261;d Gminy Byto&#324;<br>&#13; Byto&#324; 72, 88-231 Byto&#324;<br>&#13; Tel. +48 (54) 28 51 317, Fax: +48 (54) 28 51 377<br>&#13; <a moz-do-not-send="true" href="http://www.ugbyton.samorzady.pl">www.bip.ugbyton.pl</a>&#13; </font></font></div>&#13; </div>&#13; </div>&#13; </body>&#13;</html>

  Załączniki

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOŃ

  <html>&#13; <head>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <br>&#13; <div class="moz-cite-prefix">W dniu 2018-01-09 o&#160;08:46, Pawe&#322;&#13; Betkier pisze:<br>&#13; </div>&#13; <br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; Dzie&#324; dobry.<br>&#13; W za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;am odpowied&#378; na informacj&#281; Publiczn&#261;.<br>&#13; <div class="moz-signature">-- <br>&#13; <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;&#13; charset=utf-8">&#13; <title></title>&#13; <font face="Arial"><font size="2"> <b>Pozdrawiam</b><br>&#13; Jolanta Uwa&#380;y&#324;ska<br>&#13; Urz&#261;d Gminy Byto&#324;<br>&#13; Byto&#324; 72, 88-231 Byto&#324;<br>&#13; Tel. +48 (54) 28 51 317, Fax: +48 (54) 28 51 377<br>&#13; <a href="http://www.ugbyton.samorzady.pl">www.bip.ugbyton.pl</a>&#13; </font></font></div>&#13; </div>&#13; </body>&#13;</html>

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOŃ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki