Instytucja: CHEŁMNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@chelmno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-15 09:25.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@chelmno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:58

  odczytano w dniu 2018-01-15 09:41.

 • odp. na informację publiczną przez CHEŁMNO

  Chełmno, dnia 22.01.2018 r.

  Urząd Miasta Chełmna

  Or. 1431.3.2018.TS

  Panowie

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję, że w Gminie Miasto Chełmno:

  1. Nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

  3. Nie powołano gminnej rady oświaty,

  4. Została podjęta uchwała w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno BIP Urząd
  Miasta - uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2017
  r. -
  http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=3602&y=2012&which=RADY+MIASTA+CHE
  %C5%81MNA

  5. ilość przyjętych uchwał przez Radę Miasta Chełmna

  w 2014 r. - 98 uchwał

  w 2015 r. - 77 uchwał

  w 2016 r. - 75 uchwał

  6.liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych:

  w 2014 r.- 1

  w 2015 r.- 4

  w 2016 r.- 4

  7. utworzono Młodzieżową Radę Miasta Chełmna,

  8. utworzono Chełmińską Radę Seniorów,

  9. na terenie naszej gminie nie ma sołectw,

  10. w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
  prawną niż forma konsultacji z mieszkańcami. Budżet obywatelski funkcjonuje
  na podstawie regulaminu przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna
  na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Regulamin
  zarządzany jest na dany rok. Na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmna
  zamieszczony jest budżet obywatelski na 2017 https:bo.chelmno.pl. w
  poprzednich latach budżet obywatelski funkcjonował na tych samych zasadach.

  Środki wydane na budżet obywatelski :

  w 2014 r.- 50 tys. zł,

  w 2015 r. - 100 tys. zł,

  w 2016 r. - 200 tys. zł

  Sekretarz Miasta Chełmna

  Tatiana Syta

 • odp.na informację publiczną przez CHEŁMNO

  Chełmno, dnia 22.01.2018 r.

  Urząd Miasta Chełmna

  Or. 1431.4.2018.TS

  Panowie

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję, że w Gminie Miasto Chełmno:

  1. Nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

  3. Nie powołano gminnej rady oświaty,

  4. Została podjęta uchwała w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno BIP Urząd
  Miasta - uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2017
  r. -
  http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=3602&y=2012&which=RADY+MIASTA+CHE
  %C5%81MNA

  5. ilość przyjętych uchwał przez Radę Miasta Chełmna

  w 2014 r. - 98 uchwał

  w 2015 r. - 77 uchwał

  w 2016 r. - 75 uchwał

  6.liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych:

  w 2014 r.- 1

  w 2015 r.- 4

  w 2016 r.- 4

  7. utworzono Młodzieżową Radę Miasta Chełmna,

  8. utworzono Chełmińską Radę Seniorów,

  9. na terenie naszej gminie nie ma sołectw,

  10. w gminie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
  prawną niż forma konsultacji z mieszkańcami. Budżet obywatelski funkcjonuje
  na podstawie regulaminu przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna
  na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Regulamin
  zarządzany jest na dany rok. Na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmna
  zamieszczony jest budżet obywatelski na 2017 https:bo.chelmno.pl. w
  poprzednich latach budżet obywatelski funkcjonował na tych samych zasadach.

  Środki wydane na budżet obywatelski :

  w 2014 r.- 50 tys. zł,

  w 2015 r. - 100 tys. zł,

  w 2016 r. - 200 tys. zł

  Sekretarz Miasta Chełmna

  Tatiana Syta