Instytucja: DĄBROWA BISKUPIA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@lo.pl> o 2018-01-09 07:58

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:05

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@lo.pl> o 2018-01-09 07:58

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:05

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

  Odpowiedź na informację publiczną:
  - w Gminie Dąbrowa Biskupia obowiązuje uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy
  Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej
  http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxvi2552014-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-kwietnia-2014/
  - w Gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
  - w Gminie nie powołana rady oświatowej,
  - w Gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami,
  - w roku 2014 przyjęto 72 uchwały, w roku 2015 przyjęto 56 uchwał, w roku
  2016 przyjęto 76 uchwał,
  - w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - w Gminie w 2016 roku nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
  http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxiv1682017-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-dabrowa-biskupia-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki/
  - w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w żadnej formie,

  Z poważaniem
  Marzena Gustaw
  Sekretarz Gminy
  Dąbrowa Biskupia

  -----Oryginalna wiadomość-----

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BISKUPIA

  Odpowiedź na informację publiczną:
  - w Gminie Dąbrowa Biskupia obowiązuje uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy
  Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej
  http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxvi2552014-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-kwietnia-2014/
  - w Gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
  - w Gminie nie powołana rady oświatowej,
  - w Gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami,
  - w roku 2014 przyjęto 72 uchwały, w roku 2015 przyjęto 56 uchwał, w roku
  2016 przyjęto 76 uchwał,
  - w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - w Gminie w 2016 roku nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
  http://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxiv1682017-rady-gminy-dabrowa-biskupia-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-dabrowa-biskupia-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki/
  - w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w żadnej formie,

  Z poważaniem
  Marzena Gustaw
  Sekretarz Gminy
  Dąbrowa Biskupia

  -----Oryginalna wiadomość-----