Instytucja: 

KAMIEŃ KRAJEŃSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź przez KAMIEŃ KRAJEŃSKI

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  09 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, iż w Gminie Kamień Krajeński:

  - nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - nie powołano rady oświatowej,

  - obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami - uchwała Nr XXIII/200/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
  z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami.

  http://archiwumbip.kamienkr.pl/indexd586-3.html?app=uchwaly&nid=405&y=2005&w
  hich=Rady+Miejskiej

  - liczba uchwał podjętych przez Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim w latach:

  a) 2014 - 82 (kad. 2010-2014 60 uchwał, kad. 2014-2018 22 uchwały)

  b) 2015 - 79

  c) 2016 - 48

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach:

  a) 2014 - 1

  b) 2015 - 0

  c) 2016 - 0

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy oraz gminnej rady seniorów,

  - wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w
  Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  http://archiwumbip.kamienkr.pl/index894b.html?app=uchwaly&nid=4289&y=2015&wh
  ich=Rady+Miejskiej

  - nie dysponujemy zarządzeniami wydanymi w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego w gminie,

  - nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

  Z poważaniem
  Izabela Turzynska
  Referat Organizacyjny
  Urzędu Miejskiego
  w Kamieniu Krajeńskim