'

Instytucja: KORONOWO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORONOWO

  W dniu 2018-01-09 o 08:31, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koronowie pisze:
  >
  >
  >
  >
  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  > Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:45 -0000
  > Nadawca: sprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do: sprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat: sekretariat@um.koronowo.pl
  >
  >
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
  >
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  > - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  > - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  > - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  > - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  > - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  > - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  > - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  > - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  > - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  > - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  > - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  SG.1431.2.2018 Koronowo,dnia 22 stycznia 2018r.
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W związku ze złożonym wnioskiem do tutejszego Urzędu o udostępnienie
  informacji publicznej, poniżej udzielam odpowiedzi na kolejno zadane
  pytania:
  1. Gmina Koronowo nie posiada uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.
  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  3.Nie powołano gminnej rady oświatowej
  4. Obowiązuje uchwała nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dn. 1
  lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo. Dostępna na
  stronie BIP www.koronowo.pl  zakładka- uchwały rady, rok 2017.
  5. Rada Miejska w Koronowie podjęła następujące ilości uchwał w
  poszczególnych latach:
   2014r. - 207
  2015 r. - 164
  2016 r. - 121
  6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Tak. Wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązuje uchwała nr
  XLVIII/432/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
  gminy. Dostępna strona BIP www.koronowo.pl  zakładka uchwały rady, rok 2014.
  10. BIP www.koronowo.pl , zakładka zarządzenia burmistrza 2017. Nr
  OR-S.0050.126a.2017 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków
  funduszu sołeckiego w 2018r., z dnia 25 lipca 2017r.
  11. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  12.  i 13. w związku z niefunkcjonowaniem budżetu obywatelskiego brak
  odpowiedzi na powyższe pytania.

  Z poważaniem
  Barbara Sosnowska  Sekretarz Gminy
  > --

  Pozdrawiam
  *Barbara Sosnowska*
  Sekretarz Gminy

  logo Urząd Miejski w Koronowie
  Plac Zwycięstwa 1
  86-010 Koronowo    tel. 523826410
     fax. 523826401      email: sekretarz@um.koronowo.pl

  Załączniki