Instytucja: LISEWO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LISEWO

  W dniu 2018-01-09 07:58, sprawa-4887@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  mailem w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące informacje:

  - w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1121&y=2012

  / /

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała,

  http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=2703&y=2017

  - w latach 2014-2016 Rada Gminy Lisewo przyjęła 213 uchwał. W poszczególnych latach kształtowało się to następująco:

  2014 – 63; 2015 – 65, 2016 – 85

  - w gminie utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
  http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1857&y=2015;

  - nie wydano zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
  w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy

  Łączę pozdrowienia

  --
  Halina Chrzanowska
  Sekretarz Gminy Lisewo
  56 676 86 14 wew. 15
  56 676 89 66

 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LISEWO

  W dniu 2018-01-09 07:56, sprawa-4617@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  mailem w dniu 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące informacje:

  - w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1121&y=2012

  / /

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała,

  http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=2703&y=2017

  - w latach 2014-2016 Rada Gminy Lisewo przyjęła 213 uchwał. W poszczególnych latach kształtowało się to następująco:

  2014 – 63; 2015 – 65, 2016 – 85

  - w gminie utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
  http://www.bip.lisewo.com/index.php?app=uchwaly&nid=1857&y=2015;

  - nie wydano zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
  w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy

  Łączę pozdrowienia

  --
  Halina Chrzanowska
  Sekretarz Gminy Lisewo
  56 676 86 14 wew. 15
  56 676 89 66

 • uzupełnienie odpowiedzi przez LISEWO

  Dzień dobry
  W uzupełnieniu wczorajszej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej, przesłanej o godzinie 10.21,
  podaję liczbę konsultacji przeprowadzonych w latach 2014-2016.
  Przedstawia się to następująco:
  - 2014 - brak danych
  - 2015 - 18
  - 2016 - 9
  Łączę pozdrowienia

  --
  Halina Chrzanowska
  Sekretarz Gminy Lisewo
  56 676 86 14 wew. 15
  56 676 89 66

 • uzupełnienie odpowiedzi przez LISEWO

  Dzień dobry
  W uzupełnieniu wczorajszej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej, przesłanej o godzinie 10.24,
  podaję liczbę konsultacji przeprowadzonych w latach 2014-2016.
  Przedstawia się to następująco:
  - 2014 - brak danych
  - 2015 - 18
  - 2016 - 9
  Łączę pozdrowienia

  --
  Halina Chrzanowska
  Sekretarz Gminy Lisewo
  56 676 86 14 wew. 15
  56 676 89 66

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez LISEWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@lisewo.com.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez LISEWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@lisewo.com.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki