Instytucja: BRAŃSK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK

  Witam!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

  Z poważaniem,
  Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
  <mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
  sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
  <mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
  ----------------------------------------------------------------------------
  -------------


  <http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
  ng>

  Urząd Gminy Brańsk
  ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
  tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
  <mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
  sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
  <http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
  <http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
  http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

  ----------------------------------------------------------------------------
  -------------

  Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
  może być poufna.
  Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
  skasowanie wiadomości.
  Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
  zabronione.

  Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

  Witam!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 9 stycznia 2018r.

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:28.