Instytucja: 

ŻNIN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udzielenie odpowiedzi przez ŻNIN

  Witam Państwa serdecznie,

  PRG.1431.6.2018

  W odpowiedzi na skierowane do naszego Urzędu pytania w wiadomości z dnia
  9 stycznia 2018 roku przekazuję odpowiedzi:

  1. W gminie Żnin obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej

  http://bip2.alfatv.pl/pliki/alfa/archiwum.bip.umznin.pl/www.bip.gmina.znin.pl/dokument808b.html?iddok=3779&idmp=257&r=r

  2.W gminie Żnin została powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego.

  3. W gminie Żnin nie została powołana Gminna Rada Oświatowa.

  4.W gminie Żnin obowiązuje uchwała dotycząca przeprowadzania konsultacji
  społecznych:
  http://bip2.alfatv.pl/pliki/alfa/archiwum.bip.umznin.pl/www.bip.gmina.znin.pl/dokumentfa03.html?iddok=1102&idmp=98&r=r

  5.Liczba podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żninie:

  Ogółem w latach 2014 - 2016 - 316 uchwał;

  w 2014 roku - 22 uchwały;

  w 2015 roku - 148 uchwał;

  w 2016 roku - 146 uchwał

  6.Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach 2014-2016 - 9 przeprowadzonych konsultacji.

  7.Młodzieżowa rada gminy Żnin nie została powołana (brak wniosku w tej
  sprawie).

  8.W gminie Żnin nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. W gminie Żnin został wyodrębniony fundusz sołecki. Link do uchwały
  http://bip.umznin.pl/dokumenty/2273.

  10.Nie wydawano zarządzeń, w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

  11.W gminie Żnin nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako
  konsultacje społeczne, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
  gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.

  12.W gminie Żnin nie funkcjonuje budżet proobywatelski, w oparciu o inną
  konstrukcję prawną.

  13.W latach 2014-2016 w gminie Żnin nie obowiązywał budżet proobywatelski.

  Z wyrazami szacunku
  --
  Karol Osiński
  Starszy specjalista
  Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
  Urząd Miejski w Żninie
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin
  tel. (+48) 52 30 31 301, w. 105
  fax (+48) 52 30 31 103
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • imaaimnoampieabb.png