Instytucja: 

BYTÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. udzielena informacji publicznej przez BYTÓW

  Bytów, dn. 23 stycznia 2018 r.

  BRK.1431.1.2018.JP

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia
  2018 r. przekazuję następujące informacje:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  Odpowiedź: TAK - link poniżej:

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17689.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17689.html

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

  Odpowiedź: NIE

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego).

  Odpowiedź: NIE

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
  to wnosimy
  o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała.

  Odpowiedź: TAK - link poniżej:

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16323.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16323.html

  lub bip.bytow.com.pl - Rada Miejska - Prawo miejscowe - Uchwały - Kadencja
  2010 - 2014 - Pokaż Archiwalne - Nr Uchwały XXIX/249/2013 z dnia 27.03.2013
  rok.

  5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016:

  Odpowiedź: Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Bytowie w
  poszczególnych latach:

  Rok 2014 - 116 przyjętych uchwał

  Rok 2015 - 108 przyjętych uchwał

  Rok 2016 - 121 przyjętych uchwał

  6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016 -

  Odpowiedź: Liczba przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych latach:

  Rok 2014 - 2

  Rok 2015 - 1

  Rok 2016 - 1

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) Odpowiedź: NIE.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)
  Odpowiedź: NIE.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim),
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
  dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
  (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia
  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

  Odpowiedź: TAK - link poniżej:

  - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Bytów
  środków stanowiących fundusz sołecki

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  Odpowiedź: linki poniżej do zarządzeń Burmistrza związanych z realizacją
  funduszu sołeckiego w gminie Bytów:

  - powołanie komisji do spraw oceny wniosków funduszu sołeckiego

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html

  - regulamin wydatkowania środków funduszu sołeckiego

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html>
  ttp://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html

  - zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia regulaminu wydatkowania środków
  z funduszu sołeckiego w gminie Bytów

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17377.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17377.html

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

  Odpowiedź: TAK - linki poniżej:

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16581.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16581.html

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16833.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16833.html
  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17148.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17148.html

  <http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17448.html>
  http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17448.html

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny).

  Odpowiedź: nie dotyczy.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:

  L.p.

  ROK

  Planowana kwota budżetu obywatelskiego

  Wykorzystana kwota budżetu obywatelskiego

  1.

  2014

  0,00 zł

  0,00 zł

  2.

  2015

  700 000,00 zł

  699 995,77 zł

  3.

  2016

  700 000,00 zł

  638 484,13 zł

  Pozdrawiam

  ----------------------------

  Urząd Miejski w Bytowie

  Joanna Piekarska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  Tel. 59 822 89-17

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}