Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez STRZELCE KRAJEŃSKIE

  Nasz znak: OR.1431.4.2017.JJ.

  Na podstawie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.
  2016.1764 t.j.) Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich w odpowiedzi na
  wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  informuje, że:

  Ad.1. ilość wniosków w 2014r. - 46

  Ad.2.ilość wniosków w 2015r. - 35

  Ad.3. ilość wniosków w 2016r. - 44

  Ad.4,5 i 6 - nie prowadzimy centralnego rejestru- poszczególne referaty
  prowadzą swoje spisy w formie tradycyjnej/papierowej - scany w załączeniu

  Z poważaniem

  Jerzy Jakubik

  kierownik Referatu Ogólno - Organizacyjnego
  Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  Aleja Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie

  Załączniki