'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARCISZÓW

  W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

  Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w latach 2014 - 2016 informujemy,
  że w 2014 r. do U. G w Marciszowie wpłynęły 23 wnioski, w 2015 r. - 25 wniosków, a w 2016 r. 19 wniosków.
  Odnośnie wniosku o udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków za 2014-2016, w załączeniu przesyłamy pliki tekstowe, rejestry zawierające
  zestawienia z wyłączeniem dotyczącym ochrony prywatności wnioskujących osób i danych wnioskodawców.

  --
  mgr inż. Wiesław Cepielik
  z-ca Wójta Gminy

  Urząd Gminy Marciszów
  ul. Szkolna 6
  58-410 Marciszów
  tel./fax 75 7410208
  kom. 506496146

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki