Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MARCINOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@marcinowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:28

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:25.

 • Fwd:Wysyłanie wiadomości e-mail: SE-06032017160840 przez MARCINOWICE

  Witam,

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną,
  który wpłynął w dniu 21 lutego 2017 r. (dotyczy wniosków o informację
  publiczną w latach 2014, 2015, 2016).

  Z poważaniem

  Alicja Synowska
  Sekretarz Gminy Marcinowice

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARCINOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@marcinowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:22

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:25.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@marcinowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:22

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:25.