Instytucja: EŁK

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez EŁK

  Witam,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

  > 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  > tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

  69, w tym dostarczone e-mail'em: 59, pocztą: 6, osobiście: 1, faksem: 3

  > 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
  > protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

  95, w tym dostarczone e-mail'em: 75, pocztą: 11, osobiście: 5, faksem: 4

  > 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
  > protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

  85, w tym dostarczone e-mail'em: 69, pocztą: 9, osobiście: 1, faksem: 4, e-puap: 2

  > 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  > 2014 rok.
  > 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  > 2015 rok.
  > 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  > 2016 rok.
  > Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy
  > o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza
  > kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie
  > elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W załączeniu rejestr w formie elektronicznej, od 2011 roku do dnia dzisiejszego.

  Pozdrawiam,

  --
  Michał Kawecki
  Główny specjalista ds. organizacyjnych - Biuro Organizacji Pracy - Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku
  tel. 87 73 26 279

  Załączniki