Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gizycko.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:08

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:45.

 • odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 21.02.2017 przez GIŻYCKO

  Urząd nie posiada wyodrębnionego spisu, ewidencji wniosków o informację
  publiczną. Informacja publiczna zwyczajowo udostępniana jest niezwłocznie
  przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu (ustnie, na wniosek, poprzez
  publikację, itp.). Tym samym nie można dookreślić w jakiej liczbie
  następowało udostępnienie. Nadto informuję, że żądany zakres informacji dot.
  informacji przetworzonej, wobec czego proszę wskazać szczególnie istotny
  interes publiczny w zakresie uzyskania żądanego zakresu informacji (art. 3
  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
  publicznej).

  Arkadiusz Połojański

  Sekretarz Miasta |Urząd Miejski w Giżycku

  Witryna sieci Web: <http://www.gizycko.pl/> www.gizycko.pl

  Telefon: 877 324 150 | Faks: 877 324 129

  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
  Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
  dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
  dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
  oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

  Załączniki