Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1583@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI

  Miłki, dnia 28 września 2018 r.

  ST.1431.25.2018

  **

  **

  W związku ze złożonym w dniu 13.09.2018 r., a otrzymanym przez Urząd
  Gminy Miłkiw dniu 14.09.2018 r. wniosku o udzielenie informacji
  publicznej dotyczącej:

  *1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
  pocztą tradycyjną,do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku*

  *2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku *

  *3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku *

  *4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2015 rok.*

  *6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2016 rok.*

  stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.)
  udzielam odpowiedzi:

  *Ad.*1. W 2014 roku – 34 wnioski

  *Ad.2.*W 2015 roku – 56 wniosków

  *Ad.3.*W 2016 roku – 66 wniosków

  Załączniki:

  *Ad. 4.*Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2014 rok.

  *Ad.5*. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2015 rok.

  *Ad.6. *Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2016 rok.

  **

  Z poważaniem

  Agnieszka Franke

  Referent ds. obsługi sekretariatu

  Urząd Gminy Miłki

  Tel. 87 421 10 60

  **

  Załączniki