'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • OR.1431.3.2017 Odpowiedź na wiosek o informację publiczną przez WIELBARK

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. informuję:
  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 18 wniosków.
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
  do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 25 wniosków.
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
  do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 23 wnioski.

  W załączeniu przekazuję skany rejestru wniosków.

  Z poważaniem
  Agnieszka Dziczek
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Wielbark
  tel. 89/621 83 12 w. 12

  Załączniki