Instytucja: BESKO

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Your email requires verification verify#3xavQpN2w6 przez BESKO

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact or click the link below:

  http://mail.besko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=rada@besko.pl&id=3xavQpN2w6U7iNe4UZYun-1487708366

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  >From el.143eb90956c1ef8a6af98187fad00d36.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.net.pl Tue Feb 21 21:19:26 2017
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:51406)
  by cpanel.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.87)
  (envelope-from <el.143eb90956c1ef8a6af98187fad00d36.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.net.pl>)
  id 1cgGuB-004Bat-SL
  for rada@besko.pl; Tue, 21 Feb 2017 21:19:26 +0100
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 3vSWzR3fnPz6Q7qp
  for <rada@besko.pl>; Tue, 21 Feb 2017 20:18:43 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1487708323; bh=AAUITSw5iPOFqFIztZfr8rMQxgo=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=eNNDSZnXryKLXX0RBRkqgLtw4Q/4V/hdRfpEpv6rG91Efi4Yc6kG0kjT1HEX2kH46
  zmSBkv9m/qvPDkk9oNsCeaTIk4aeYA9jnBF/5KyKyst2IqOyc9iOFnbLKOK8eYL5ar
  1PQEb9CPUDbnbRfRF0JPOaJWuWPqvhODyrLkKrRk=
  Received: from ubuntu (localhost [IPv6:::1])
  by klara.jawne.info.pl (SMTP) with ESMTP id A7F1D289533
  for <rada@besko.pl>; Tue, 21 Feb 2017 21:18:42 +0100 (CET)
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • Odpowiedz na wniosek przez BESKO

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2017 r. informuję ze w 2014 roku urząd
  nie prowadził rejestru wniosków o informacje publiczną. W 2015 roku Urząd
  otrzymał 13 wniosków o udostępnienie informacji publicznej , natomiast w
  2016 roku otrzymał 26 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W
  załączeniu przesyłam skany spisów wniosków o informacje publiczna z 2015
  i2016 roku.

  Z poważaniem

  Marta Pietrzkiewicz

  Urząd Gminy Besko

  Załączniki