Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SIENIAWA

  Twoja wiadomość

  Do: umig_sieniawa@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:19

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:51.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIENIAWA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przesyła w załączeniu:
  - rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2014 r. (wnioski otrzymane pocztą tradycyjną - 3, mailem - 48);
  - rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2015 r. (wnioski otrzymane pocztą tradycyjną - 10, mailem - 34);
  - rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2016 r. (wnioski otrzymane pocztą tradycyjną - 6, mailem - 52, do protokołu - 1).

  Pozdrawiam,
  -----------------------------------------------------

  Barbara Matyja | Kierownik Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej
  Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
  tel: 16 6227301 wew. 44
  fax: 16 6227301 wew. 35
  www.sieniawa.pl
  email: urzad@sieniawa.pl

  Załączniki