'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Message from KMBT_223 przez PADEW NARODOWA

  Rejestr do odpowiedzi na wniosek o udzielenie inf publ.

  Padew Narodowa

  Załączniki

 • Status przesylki DHL przez PADEW NARODOWA

  3 @0D�r��z{

 • FW: Message from KMBT_223 przez PADEW NARODOWA

  Rejestr do odpowiedzi o udzielenie inf publ.

  Padew Narodowa

  Załączniki

 • FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PADEW NARODOWA

  Załączniki

 • FW: Message from KMBT_223 przez PADEW NARODOWA

  Odpowiedz do inf publicznej

  Padew Narodowa -rejestr

  Załączniki

 • odpowiedz na wniosek przez PADEW NARODOWA

  Urząd Gminy w Padwi narodowej przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie inf
  publicznej.

  Załączniki

 • Miesięczne informacje przez PADEW NARODOWA

  Tym razem z załącznikiem
  http://danaldea.ro/cgi-bin/Reporting/ymyqnyoa1a/pof37567927744174643v1vp9vxa7l/

  Pozdrawiam,

  Gmina_Padew_Narodowa
  gmina@padewnarodowa.com.pl