'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: skan przez KORONOWO

  SG.1431.7.2017 Koronowo, dnia 7 marca 2017r.

  Stowarzyszenie

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Miejski w Koronowie podaje następujące informacje:

  Ad. 1 54

  Ad. 2 61

  Ad.3 48

  Odpowiedzi na pkt 4,5 i 6 zawarte są w załączniku.

  Sekretarz Gminy Koronowo

  Barbara Sosnowska

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: skan
  Data: Mon, 6 Mar 2017 13:57:02 +0100
  Nadawca: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koronowie
  <sekretariat@um.koronowo.pl>
  Adresat: Barbara Sosnowska (UM Koronowo)
  <barbara.sosnowska@um.koronowo.pl>

  --
  Aneta Babińska
  Sekretariat
  Urząd Miejski w Koronowie
  052 3826 410

  Załączniki