Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIEGŁOWY

  Koziegłowy, dnia 06.03.2017r.
  OR-S.1431.2.2017

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  sprawa-2004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Odpowiadając na wniosek z dnia 21.02.2017r. o udostępnienie informacji
  publicznej w zakresie wniosków o informację publiczną, informuję, co następuje:

  Ad. 1. 10 wniosków
  Ad. 2. 10 wniosków
  Ad. 3. 10 wniosków
  Ad. 4-6. Spisy spraw stanowią załącznik PDF.

  Nadmieniam jednocześnie, że komórki organizacyjne Urzędu w latach wskazanych we
  wniosku rejestrował sprawy, których realizacja wymagała formy papierowej.
  Pozostałe wnioski o udzielenie informacji publicznej wpływające ustnie jak i w
  formie e-mail rozpatrywane były niezwłocznie, w tej samej formie i nie były
  rejestrowane na spisach spraw. Podane ilości wniosków stanowią sumę spraw
  wymienionych w załączonych spisach.

  Krzysztof Bąk
  Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy

  Załączniki