Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILEJCZYCE

  W dniu 2017-02-21 o 21:44, sprawa-2327@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  zakresie wniosków otrzymanych przez Urząd Gminy Milejczyce w
  poprzednich latach informuję, że zarejestrowaliśmy wniosków:

  w 2014r. - 16; w 2015r. - 23; w 2016r. - 16. W załączeniu przekazuję
  skany rejestrów wniosków o udip w poszczególnych latach. Z poważaniem
  Irena Siemieniuk

  --
  Gmina Milejczyce
  ul. Szkolna 5
  17-332 Milejczyce
  telefon: 85 6579070
  faks: 85 6579083
  www.milejczyce.pl
  gmina@milejczyce.pl

  Załączniki