Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp.na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA

  Znak sprawy SRP.1431.8.2017

  Pan Szymon Osowski Prezes Zarządu

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezes

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
  następujących pytań

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2014 rok.

  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2015 rok.

  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2016 rok.

  informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
  koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych tut. organ udzieli
  informacji, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
  publicznej, w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
  www.gmina.swidnica.pl
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA

  Świdnica, dnia 18.04.2017 r.

  Znak sprawy SRP.1431.8.2017

  Pan Szymon Osowski Prezes Zarządu

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć Wiceprezes

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
  następujących pytań

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2014 rok.

  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2015 rok.

  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2016 rok.

  przesłany do tut. Urzędu, którego wpływ odnotowaliśmy 22 lutego 2017 r.
  oraz w nawiązaniu do korespondencji e-mail z dnia 8 marca 2017 r.,
  informuję, że poniższe zestawienie tabelaryczne obejmuje odp. na
  przesłane pytania od pkt. 1 do pkt. 6

  *REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2014 ROKU*

  *Wnioskodawca*

  *Forma wniosku*

  *Data wpłynięcia wniosku *

  *Przedmiot wniosku*

  *Sygn. Pisma*

  *Data*

  *Forma odp.*

  Barometrbiznesu Sp. z o.o.

  FAX

  20-01-2014

  Umowy

  SRP.1431.1.2014

  27-01-2014

  e-mail

  Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

  e-mail

  10-02-2014

  Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

  ZRROW.6140.4.2014

  10-02-2014

  e-mail

  Środowisko i Innowacje Sp. zo.o.

  e-mail

  12-02-2014

  Terminu przetargu na usuwanie azbestu

  SRP.1431.2.2014

  17-03-2014

  e-mail

  Środowisko i Innowacje Sp. zo.o.

  e-mail

  12-02-2014

  Ankieta dot. azbestu

  SRP.1431.3.2014

  17-03-2014

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail / E-PUAP

  14-02-2014

  Liczby urzędników

  SRP.1431.4.2014

  18-02-2014

  e-mail

  Zarząd Sieci Obywatelskiej Watchog Polska

  e-mail

  24-02-2014

  Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2013 rok

  SRP.1431.5.2014

  17-03-2014

  e-mail

  Osoba fizyczna

  pismo

  7-03-2014

  Dokumentacji dot. wykonania regulacji potoku Kotarba

  SRP.1431.6.2014

  20-03-2017

  pismo

  Stowarzyszenie Równość Człowieka Głuchego, Rynek 32 Ip, 58-220 Legnica

  pismo

  18-03-2014

  Komunikacji z osobami niesłyszącymi

  SRP.1431.7.2014

  31-03-2014

  pismo

  Osoba fizyczna

  pismo

  25-03-2014

  Dokumentacji dot. wykonania regulacji potoku Kotarba

  SRP.1431.8.2014

  30-04-2014

  pismo

  FEWE ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice

  e-mail

  8-04-2014

  Dodatku energetycznego

  SRP.1431.9.2014

  25-04-2014

  e-mail

  EconMed Europe Sp. z o.o. Wola Zachariaszowska 123,32-087 Zielonki

  pismo

  15-04-2013

  Programów zdrowotnych i szczepień HPV

  SRP.1431.10.2014

  25-04-2014

  pismo

  Osoba fizyczna

  pismo/email

  06-05-2014

  Załącznika do umowy dot. obowiązków inspektora nadzoru

  SRP.1431.11.2014

  12-05-2014

  pismo

  Osoba fizyczna

  e-mail

  07-05-2014

  Ankietydot. zamówień publicznych

  SRP.1431.12.2014

  14-05-2014

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  21-05-2014

  Nazwy urzędu i adresu wydz./referatu eweidnecji ludności

  SRP.1431.13.2014

  26-05-2014

  e-mail

  Zarząd Enevis Sp. z o.o.

  e-mail

  10-06-2014

  Ograniczenia emisjipyłów na terenie gminy

  SRP.1431.14.2014

  23-06-2014

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  03-07-2014

  Wykrozystania źródeł odnawialnychi aktywności energetycznej gmin

  SRP.1431.15.2014

  14-07-2014

  e-mail

  Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych,
  ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

  e-mail

  01-09-2014

  Obsługi i kosztów przesyłek pocztowych w 2013 r. i 2 kwartałów 2014 r.

  SRP.1431.16.2014

  20-10-2014

  e-mail

  Osoba fizyczna

  pismo

  16-09-2014

  Fundacji Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

  SRP.1431.17.2014

  19-09-2014

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  06-10-2014

  Danych kontaktowych w zakresie udzielania informacji o środowisku i ich
  prezentacji

  SRP.1431.18.2014

  14-10-2014

  e-mail

  *REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2015 ROKU*

  *Wnioskodawca*

  *Forma wniosku*

  *Data wpłynięcia wniosku *

  *Przedmiot wniosku*

  *Sygn. Pisma*

  *Data*

  *Forma odp.*

  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

  pismo

  18-03-2017

  Wykaz sołtysów za lata 2015-2019

  SRP.1431.1.2015

  08-04-2015

  e-mail

  Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

  e-mail

  24-03-2015

  Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

  ZRMLDTR.6140.7.2015

  26-03-2015

  Pismo

  Osoba fizyczna

  e-mail

  02-04-2015

  Liczby mieszkańcow gminy w latach 2010-2014

  SRP.1431.2.2015

  14-04-2015

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  30-06-205

  Wyskość środków finansowych przewidzianych w 2015 na zakup mebli

  SRP.1431.3.2015

  06-07-2015

  e-mail

  Enevis Sp. z o.o. ul. Bratysławska 1A, 31-201 Kraków

  e-mail

  02-07-2015

  Planu gospdarki niskoemisyjnej

  SRP.1431.4.2015

  09-07-2015

  e-mail

  Unizeto Technologies SA, ul. Krolowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin

  e-mail

  02-07-2015

  Wydatków przewidzianychw 2015 r. na usługi i oprogramowanie komp.

  SRP.1431.5.2015

  15-07-2015

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  20-07-2015

  Liczby zakupionych ryz papieru i tonerów

  SRP.1431.6.2015

  31-07-2015

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  14-09-2015

  Liczby mieszkańców z podziałem na płeć za lata 2011-2014

  SRP.1431.7.2015

  18-09-2015

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  05-10-2015

  Wykaz radnych w latach 2010-2014

  SRP.1431.8.2015

  09-10-2015

  e-mail

  Osoba fizyczna

  pismo

  28-10-2015

  Próby odzyskania w latach 2012-2015 podatku VAT, ustalenia wysokości
  wynagrodzenia i kwoty odzyskanego podatku VAT

  SRP.1431.9.2015

  10-11-2015

  Pismo

  Osoba fizyczna

  pismo

  28-10-2015

  Liczby mieszkanców gminy na koniec 2014 r.

  SRP.1431.10.2015

  10-11-2015

  Pismo

  *REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2016 ROKU*

  *Wnioskodawca*

  *Forma wniosku*

  *Data wpłynięcia wniosku *

  *Przedmiot wniosku*

  *Sygn. Pisma*

  *Data*

  *Forma odp.*

  Środowisko i Innowacje Sp. o.o.Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

  e-mail

  14-01-2016

  Utylizacji azbestu

  SRP.1431.1.2016

  26-01-2016

  e-mail

  Osoba fizyczna

  e-mail

  29-01-2016

  Liczby mieszkańców stałych i tymczasowych w gminie w 2015 r.

  SRP.1431.2.2016

  5-02-2016

  e-mail

  Osoba fizyczna

  pismo

  02-02-2016

  Zakupu maszyn

  SRP.1431.3.2016

  8-02-2016

  e-mail

  P&P Project Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica

  pismo

  25-02-2016

  Wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  oraz wykazu dec.lokalizacyjnych dla działek położonych w Pszennie przy