Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Ełku

 Monitoring: 

Oświadczenia o zakazie polowania 2023

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 27b ustawy Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Ełku

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_ARRGeZv.txt
 • Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja Wychowałek 24x.doc przez Starostwo Powiatowe w Ełku

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub linkami):
  informacja Wychowałek 24x.doc

  --
  Z poważaniem

  Sławomir Truszkowski
  Inspektor
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Telefon 87 621-83-16

  https://powiat.elk.pl

  Email: {{ email }}

  Starostwo Powiatowe w Ełku

  ul. Piłsudskiego 4

  19-300 Ełk

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją w wyniku błędu proszę o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Starosta Ełcki. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się tu: https://bip.powiat.elk.pl/cms/11656/ochrona_danych_osobowych

  Załączniki

  • informacja_Wychowałek_24x.doc