Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Będzinie

 Monitoring: 

Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Re: udostępnienie informacji o środowisku przez krzysztof

  Podtrzymuję swój wniosek z dn. 14.10.2021 o udzielenie informacji publicznej. Nie jest to informacja o środowisku. Żądaną informację należy przesłać na adres {{EMAIL}}. Termin na udzielenie informacji upływa 28.10.2021.

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

 • Odpowiedź Starosty Będzińskiego na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.10.2021r. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie

  Dzień Dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Starosty Będzińskiego na wniosek jak w
  tytule.

  z poważaniem

  Małgorzata Zięba

  Wydział Kadr i Organizacji

  Starostwo Powiatowe w Będzinie

  --
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie z siedzibą przy ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, jest Starosta Będziński.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty {{ email }} lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby zainicjowanej przez osoby fizyczne korespondencji lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
  5. Dostęp do danych mają wyłącznie podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  6. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  7. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

  Załączniki

  • odpowiedź.pdf
 • Re: Odpowiedź Starosty Będzińskiego na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.10.2021r. przez krzysztof

  W odpowiedzi na Państwa uparcie błędne stanowisko, informuję iż w przypadku braku odpowiedzi po terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, zostanie skierowana do sądu administracyjnego skarga na bezczynność.

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

 • Fwd: Odpowiedź Starosty Będzińskiego na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.10.2021r. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie

  Załączniki

  • odpowiedź_Yjxzsv2.pdf
 • Odpowiedź Starosty Będzińskiego na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.10.2021r. - ilość złożonych oświadczeń przez Starostwo Powiatowe w Będzinie

  Dzień Dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Starosty Będzińskiego na wniosek z dnia
  14.10.2021r.

  z poważaniem

  Małgorzata Zięba

  Wydział Kadr i Organizacji

  Starostwo Powiatowe w Będzinie

  Załączniki

  • Odpowiedź.pdf