Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej,
  dotyczącej łącznej liczby złożonych oświadczeń, o których mowa w art.
  27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z
  2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) informujemy, że do tutejszego urzędu w
  latach 2011 - 2021 wpłynęły 2 oświadczenia właścicieli nieruchomości o
  zakazie wykonywania polowania.

  Z poważaniem, Tomasz Tusznio
  Podinspektor ds. Lasów Niepaństwowych
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
  Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu
  Starachowickiego.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem
  www:https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rodo/20164,Klauzula-Informacyjna.html
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub
  inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.