Instytucja: 

KALINOWO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • informacja dot. polowań przez KALINOWO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Pański wniosek informuję, iż plany polowań kół łowieckich
  będą podawane na naszej stronie internetowej www.kalinowo.pl
  <http://www.kalinowo.pl> . Informacji odnośnie miejsca przechowywania
  książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym do tej pory nie
  otrzymaliśmy. Jeżeli będziemy dysponować taką wiedzą, to również będziemy
  umieszczać to na naszej stronie internetowej.

  W załączeniu przesyłam skany planów polowań które do tej pory otrzymaliśmy.

  W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

  Pozdrawiam

  Anna Szyłak

  tel. 87 621 87 63

  Urząd Gminy Kalinowo

  ul. Mazurska 11

  19-314 Kalinowo

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być
  chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem
  tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
  Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie
  jej z komputera.

  Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
  danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
  przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
  błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
  pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy przesłać wersję drukowaną.

  Załączniki

  • image001.png
  • image003.png
  • Plan_polowań_RYŚ.pdf
  • Plan_polowań_ŁOŚ.pdf
 • Plany polowań przez KALINOWO

  Witam, w załączeniu przesyłam jeszcze plany polowań w pliku Word.

  Pozdrawiam

  Anna Szyłak

  tel. 87 621 87 63

  Urząd Gminy Kalinowo

  ul. Mazurska 11

  19-314 Kalinowo

  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być
  chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem
  tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
  Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie
  jej z komputera.

  Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
  danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
  przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
  błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
  pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy przesłać wersję drukowaną.

  Załączniki

  • image001_cK7XycA.png
  • image002.png
  • Plany_Polowań.docx