Instytucja: 

WĘGRÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGRÓW

  W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , że od dnia 1.04.2018 roku do dnia odpowiedzi na wniosek (tj. do dn. 12.10.2018 r.) nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Węgrowie żadne informacje dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań. Nie wpływały także informacje od dzierżawców albo zarządców obwodu łowieckiego o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Jednocześnie informuję, że miejscem publikacji dotyczących informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych jest strona BIP Miasta Węgrowa -http://www.bip.wegrow.com.pl zakładka Ogłoszenia http://www.bip.wegrow.com.pl/?cid=31051 .

  Z poważaniem

  Anna Kalicka
  Sekretarz Miasta
  Urząd Miejski w Węgrowie
  ul. Rynek Mariacki 16
  tel. 25 792 23 26 w. 113