Instytucja: SANDOMIERZ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.sandomierz.pl> o 2018-10-19 06:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-10-19 09:11

 • Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

  IP.1431.81.2018.JSZ2

  Pan
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
  w Łodzi

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 października 2018 r. (wpł. 19.10.2018 r.), udzielam następującej informacji:

  1. Daty, godziny i terminy polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Sandomierz po 01.04.2018 r. – załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 24 października 2018 r. sygn. G.6150.3.2018.BRA
  2. Informacje przekazane Gminie Sandomierz dot. polowań zbiorowych – załącznik: kalendarz polowań zbiorowych KL “Oręż Sandomierz” rok gospodarczy 2018/2019
  3. link do strony internetowej Miasta Sandomierza, gdzie opublikowano terminy polowań zbiorowych: polowania-zbiorowe-na-terenie-miasta
  4. Do Gminy Sandomierz nie wpłynęły informacje wymienione w punkcie 4. wniosku (dot. książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym) i dlatego nie są opublikowane.

  Informację wytworzyli:
  - Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (pkt 1,2, 4)
  - Tomasz Chmiel – pracownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (pkt 3)

  Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

  Sandomierz, 26 października 2018 r.

  Załączniki