Instytucja: 

ZBUCZYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy Zbuczyn po 1 kwietnia 2018 roku, na podstawie art. 42ab ust. 1 Prawo łowieckie, informuję, że działające na terenie Gminy Zbuczyn Koła Łowieckie nie złożyły informacji o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania- co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego w postaci papierowej lub elektronicznej.

  Informuję ponadto, że Koła Łowieckie przedłożyły plany polowań zbiorczych w sezonie 2018/2019, które są udostępnione na stronie internetowej Gminy, w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/KOŁA ŁOWIECKIE, w załączeniu przekazuję, otrzymane plany polowań zbiorczych w bieżącym sezonie 2018/2019 przesłane do Urzędu Gminy Zbuczyn w formie papierowej przez Koło Łowieckie „ECHO”, Koło Łowieckie „HUBERT” oraz Koło Łowieckie „ORZEŁ”.

  Urząd Gminy Zbuczyn
  Wydział Infrastruktury

  Milena Jasińska – podinspektor

  (tel. 25/641-63-90 wew. 13 )

  Załączniki

  • KOŁO_ŁOWIECKIE-_ORZEŁ.pdf
  • KOŁO_ŁOWIECKI-_HUBERT.pdf
  • KOŁO_ŁOWIECKIE-_ECHO.pdf