Instytucja: 

GZY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GZY

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 21.10.2018r ( data wpływu 23.10.2018r.) wraz z
  załącznikami.

  --
  Ewa Witkowska
  insp. ds. rolnych i ochrony środowiska
  Urząd Gminy Gzy
  Gzy 9, 06-126 Gzy
  tel. 23 691 31 22
  23 691 31 67

  Załączniki

  • dot._planów_polowań_i_książek.docx
  • Odp._infor._pub._IOŚ.1431.13.2018.pdf
  • Kalendarz_polowań_zbiorowych__KŁ_Basior_przy_SGGW_w_sezonie_łowieckim_jJ7cRm9.pdf
  • Kalendarz_Polowań_Zbiorowych_K.Ł._Nr_6_ZIELEŃ_w_sezonie_łowieckim_2018_19.pdf
  • Plan_Polowań_Zbiorowych_KŁ_TUR_w_Byszewie_w_sezonie_2018_2019_obwody__mAP12JU.pdf
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018_2019_dla_koła_Czajka_w_Pułtusk_52pHwOm.pdf
  • Plan_polowań_zbiorowych_WKŁ_Dziczy_Jar_w_sezonie_łowieckim_2018_2019.pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za odpowiedź. Proszę o informację czy polowanie zaplanowane przez KŁ "Basior" na sobotę 03.11.2018 w ogóle będzie odbywać się na terenie gminy Gzy, a jeśli tak to proszę o informację, czy Wójt Gminy Gzy złożył lub zamierza złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przez KŁ "Basior" wykroczenia z art. 73 kodeksu wykroczeń.

  W zawiadomieniu nadesłanym w dn. 22.10.2018 przez KŁ "Basior", opublikowanym jako załącznik nr 4 do obwieszczenia Wójta z dn. 24.10.2018 (IOŚ. 6151.8.2018) nie są podane godziny rozpoczęcia ani zakończenia polowania, nie jest określone również jego miejsce (nie jest nawet podany numer obwodu łowieckiego, określenia typu "I rejon obwodu łowieckiego Gołymin" nie są określeniami stosowanymi oficjalnie, np. w uchwale 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 09 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” nie są stosowane nazwy obwodów, a jedynie ich numery).
  Ponadto zawiadomienie wpłynęło do urzędu z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

  Proszę o informację, jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Gzy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w dniu 03.11.2018

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Dot. informacji polowanie 03.11.2018r. przez GZY

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź dot. polowania planowanego na dzień
  03.11.2018r.

  --
  Ewa Witkowska
  insp. ds. rolnych i ochrony środowiska
  Urząd Gminy Gzy
  Gzy 9, 06-126 Gzy
  tel. 23 691 31 22
  23 691 31 67

  Załączniki

  • Odp._IOŚ.1431.14.2018r.pdf
  • dot._polowania_03.11.2018.docx